True

HOSTING

 

H-MLotus 1

$50k
/Tháng
 •  02 
 • Database SQL 
 • 2GB
 • Dung lượng lưu trữ
 • 40GB
 • Băng thông
 •  Không
 • Bảo mật SSL
 • 20
 • Địa chỉ Email

H-MLotus 2

$70k
/Tháng
 •  02 
 • Database SQL 
 • 3GB
 • Dung lượng lưu trữ
 • 70GB
 • Băng thông
 •  Không
 • Bảo mật SSL
 • 100
 • Địa chỉ Email

H-MLotus 3

$130k
/Tháng
 •  06 
 • Database SQL 
 • 6GB
 • Dung lượng lưu trữ
 • Không giới hạn
 • Băng thông
 •  Không
 • Bảo mật SSL
 • Không giới hạn
 • Địa chỉ Email

H-MLotus PRO

$330k
/Tháng
 •  10 
 • Database SQL 
 • 15GB
 • Dung lượng lưu trữ
 • Không giới hạn
 • Băng thông
 •  Có
 • Bảo mật SSL
 • Không giới hạn
 • Địa chỉ Email

H-MLotus PRO 2

$660k
/Tháng
 •  15 
 • Database SQL 
 • 35GB
 • Dung lượng lưu trữ
 • Không giới hạn
 • Băng thông
 •  Có
 • Bảo mật SSL
 • Không giới hạn
 • Địa chỉ Email

H-MLotus PRO 3

$1320k
/Tháng
 •  25 
 • Database SQL 
 • 80GB
 • Dung lượng lưu trữ
 • Không giới hạn
 • Băng thông
 •  Có
 • Bảo mật SSL
 • Không giới hạn
 • Địa chỉ Email

EMAIL SERVER

 

H-EMail PRO 1

$105k
/Tháng
 •  12GB 
 • Dung lượng lưu trữ 
 • 25
 • Đia chỉ Email
 • 20
 • Email Forwarder
 • Bảo mật SSL

H-EMail PRO 2

$180k
/Tháng
 •  25GB 
 • Dung lượng lưu trữ 
 • 55
 • Đia chỉ Email
 • 55
 • Email Forwarder
 • Bảo mật SSL

H-EMail PRO 3

$350k
/Tháng
 •  80GB 
 • Dung lượng lưu trữ 
 • 110
 • Đia chỉ Email
 • 110
 • Email Forwarder
 • Bảo mật SSL

H-EMail PRO 4

$450k
/Tháng
 •  110GB 
 • Dung lượng lưu trữ 
 • 220
 • Đia chỉ Email
 • 220
 • Email Forwarder
 • Bảo mật SSL

H-EMail PRO 5

$600k
/Tháng
 •  210GB 
 • Dung lượng lưu trữ 
 • 320
 • Đia chỉ Email
 • 320
 • Email Forwarder
 • Bảo mật SSL

H-EMail PRO 6

$740k
/Tháng
 •  260GB 
 • Dung lượng lưu trữ 
 • 530
 • Đia chỉ Email
 • 530
 • Email Forwarder
 • Bảo mật SSL

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.